+49 171 9103110 info@elastimo.de

Toyota Oil märke

Toyota Oil märket är ett perfekt exempel på hur arbetsklädsel kan individualiseras, så att det direkt går att urskilja vem so mär ansvarig för vad. Detta märke visar tex. att bäraren är ansvarig för oljan. Detta exempel kan individualiseras på alla möjliga sätt och har redan förverkligats i flertalet verkstäder. Visa vad ni är och vad ni kan!

Toyota-Oil-Aufnähe